Bảng báo giá in thẻ nhựa

Chất liệu PVC
theo tiêu chuẩn CR80

Giá trên chưa bao gồm phí add
nội dung

có thể có thêm
chức năng như :
MÃ VẠCH,THẺ
TỪ,BĂNG CHỮ
KÝ,DẬP NỔI KÝ TỰ
24 CHỮ CÁI, SỐ

Nguồn bài viết: http://inquangcao.com/bang-bao-gia-in-the-nhua-268.html