Chiến dịch quảng cáo thông minh

Quảng cáo  và gây sốc không phải là một cây đũa thần biến quả bí rợ thành xe pha lê đầy tiền bạc. Tự nó không bảo đảm khả năng tăng doanh số bán hàng.

Thật vậy, ngoài quảng cáo ra còn có hàng chục yếu tố khác ảnh hưởng đến doanh số bán hàng: sự hiện diện của hàng hóa trong mạng lưới thương mại, người bàn hàng chuyên nghiệp, thậm chí là thời tiết hay vị trí của văn phòng.

Các phương pháp stopper và gây sốc có thể tạo ra sự kinh ngạc, làm vui vẻ, dọa dẫm, thu hút sự chú ý – nhưng không nhất thiết Qlà phải bán hàng. Tuy nhiên, nó có thể lôi kéo khách hàng của bạn trong dòng thông tin bùng nổ của thế giới hiện đại.

Vì vậy, nếu như các nhân viên tiếp thị và quảng cáo của bạn nghĩ ra một  thiên tài, hãy ngay lập tức bắt đầu suy nghĩ cách để phòng bán hàng của bạn kéo được con mồi “lên bờ”.

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Chiến dịch quảng cáo thông minh

 

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Chiến dịch quảng cáo thông minh

Nguồn bài viết: http://inquangcao.com/chien-dich-quang-cao-thong-minh-284.html