Thiết kế quảng cáo sáng tạo

Những mẫu quảng cáo sáng tạo luôn đem lại một cảm giác mới lạ cho người nhìn và đem lại một kết quả tốt cho ý nghĩa thực sự của mẫu quảng cáo đó. Mời bạn cùng khám phá những mẫu quảng cáo sáng tạo như vậy.

Coi chừng đụng trúng tui giờ

Anh đang chụp gì thế

Yên cho tui ngủ nào

Đừng có tức giận vậy chứ

Ai cho con coi những tấm hình đó

Nguồn bài viết: http://inquangcao.com/thiet-ke-quang-cao-sang-tao-289.html